Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady
Objednávka grant hry 0,00 s DPH 02.12.2014 Ihrysko LVS Hrdličkova
Objednávka práčka 0,00 s DPH 30.04.2015 Planeo LVS Hrdličkova
Objednávka Grant kanc. potreby 0,00 s DPH 20.11.2013 Grell LVS Hrdličkova
Faktúra 284 - 327 Faktúry september 2017 s DPH 27.09.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 27.09.2017
Faktúra 62 - 115 Faktúry marec 2018 s DPH 23.03.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanat´orium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 26.03.2018
Faktúra 37 - 61 Faktúry február 2018 s DPH 21.02.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanat´orium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 22.02.2018
Faktúra 1 - 36 Faktúry január 2018 s DPH 19.01.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 26.01.2018
Faktúra 414 - 464 Faktúry december 2017 s DPH 29.12.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanat´orium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 29.12.2017
Faktúra 362 - 413 Faktúry november 2017 s DPH 27.11.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 28.11.2017
Faktúra 328 - 361 Faktúry október 2017 s DPH 23.10.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 23.10.2017
Faktúra 1-409 Faktúry za rok 2012 s DPH 21.12.2012 Kniha dodavateľských faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 268 - 283 Faktúry august 2017 s DPH 17.08.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 30.08.2017
Faktúra 162 - 218 Faktúry máj 2018 s DPH 31.05.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 31.05.2018
Faktúra 253 - 267 Faktúry júl 2017 s DPH 11.07.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 17.07.2017
Faktúra 221 - 252 Faktúry jún 2017 s DPH 27.06.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 28.06.2017
Faktúra 170 - 220 Faktúry máj 2017 s DPH 29.05.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 31.05.2017
Faktúra 121 - 169 Faktúry apríl 2017 s DPH 27.04.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 28.04.2017
Faktúra 76 - 120 Faktúry marec 2017 s DPH 23.03.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 24.03.2017
Faktúra 116 - 161 Faktúry apríl 2018 s DPH 25.04.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 30.04.2018
Faktúra 254 - 274 Faktúry júl 2018 s DPH 31.07.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 31.07.2018
zobrazené záznamy: 1-20/70