Navigácia

Partners

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Vitajte na stránke Liečebno-výchovného sanatória Bratislava

Milí rodičia, milí návštevníci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našom zariadení, ako i aktuálne informácie o dianí a novinkách. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 • Harmonogram termínov rodičovských stretnutí - 2. polrok 2018/2019 (kliknutím na odkaz nižšie si môžete súbor otvoriť)

 • SK3281800000007000410159

  Tento účet slúži výhradne len na úhradu stravného za Vaše dieťa.

 • Vašimi 2 % z Vašich daní nám pomôžete realizovať rôzne aktivity a podujatia pre deti

 • Dňa 9.4. sa pri príležitosti Svetového dňa stolného tenisu uskutočnil v našom zariadení stolnotenisový turnaj. Výzva tohtoročného dňa Svetového dňa stolného tenisu znela: „...ideme hrať ping-poooong...“

  Cieľom projektu, ktorý organizovala Medzinárodná federácia stolného tenisu bola propagácia stolného tenisu a zapojenie čo najväčšieho počtu detí a dospelých do tejto aktivity. Preto sme sa tento rok pridali aj my. Stolný tenis je obľúbená aktivita našich chlapcov, ale ak sa hrá súťažne, je to pre nich o to viac atraktívnejšie. Ping-pongové rakety, loptičky a ceny pre víťazov venovala Medzinárodná federácia stolného tenisu.

Novinky

Kontakt

 • Liečebno-výchovné sanatórium
  Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
 • 02/59 10 35 12 - riaditeľka
  02/59 10 35 11 - sekretariát
  02/59 10 35 14 - sociálny pracovník

Fotogaléria