Navigácia

Partners

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Vitajte na stránke Liečebno-výchovného sanatória Bratislava

Milí rodičia, milí návštevníci,

na tejto stránke nájdete užitočné informácie o našom zariadení, ako i aktuálne informácie o dianí a novinkách. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

 • Vážení rodičia,

  vzdelávanie detí v domácom prostredí bude zabezpečované prostredníctvom našich pedagógov podľa pokynov, ktoré Vám boli doručené na Vaše e-maily, preto si ich každý z Vás vo vlastnom záujme skontrolujte. V prípade nejakých nejasností ma prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu riaditel@lvsba.sk.

  Za pochopenie ďakujem.

  Mgr. Ján Gabčík

  riaditeľ LVS

 • Vážení rodičia,

  vzhľadom k aktuálnej situácií v oblasti prevencie šírenia koronavírusu COVID-19 sa v Liečebno-výchovnom sanatóriu, Hrdličkova 21, Bratislava prerušuje výchovno-vzdelávací proces aj po 27. 03. 2020 a to až do odvolania. Zároveň Vás žiadame, aby ste rešpektovali nariadenia hlavného hygienika SR a dohliadli na to, aby aj Vaše deti rešpektovali tieto nariadenia a zdržiavali sa hlavne v domácom prostredí!! O ďaľšom postupe Vás budeme včas informovať.

  Za pochopenie a Vašu spoluprácu ďakujem.

 • Harmonogram rodičovských stretnutí - 2. polrok šk. roka 2019/2020 (Kliknutím na odkaz nižšie je možné daný harmonogram stiahnuť)

 • Od 15. 3. 2019 došlo k zmene čísla účta na úhradu stravného!!

  Nové číslo účtu IBAN: SK16 8180 0000 0070 0060 1828

 • Vašimi 2 % z Vašich daní nám pomôžete realizovať rôzne aktivity a podujatia pre deti

Novinky

Kontakt

 • Liečebno-výchovné sanatórium
  Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
 • 02/59 10 35 12 - riaditeľ
  02/59 10 35 11 - sekretariát
  02/59 10 35 14 - sociálny pracovník

Fotogaléria

Počet návštev: 534663