• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Liečebno-výchovné sanatórium na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Liečebno-výchovné sanatórium
   • Email školy
   • riaditel@lvsba.sk, lvs@lvsba.sk, socialny@lvsba.sk
   • Telefón
   • 02/59 10 35 12 - riaditeľ,
    02/59 10 35 11 - sekretariát,
    02/59 10 35 14 - sociálny pedagóg
   • Adresa školy
   • Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
    Slovakia
   • IČO
   • 31789871
   • DIČ
   • 2021435889