Navigácia

Škola

 

    Vzdelávanie v škole je dôležitou a významnou zložkou liečebno-výchovného pobytu. Keďže zlyhávanie v škole je súčasťou anamnézy každého klienta, či už sú príčinou neúspechu vo vzdelávaní špecifické poruchy učenia, ADD, ADHD alebo poruchy správania, je nevyhnutné podnietiť záujem klienta o učenie, hľadať možnosti jeho motivácie povzbudením s využitím individuálneho prístupu každého učiteľa k žiakovi podaním pomocnej ruky. Odborný pedagogický kolektív tvoria  špeciálni pedagógovia. Vyučovanie prebieha v triedach Ktoré sú organizované podľa aktuálnej potreby.

Úlohou školy je:

 • zistiť úroveň vedomostí žiakov
 • hľadať optimálne možnosti vzdelávania žiakov s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a diagnózu v spolupráci s diagnosticko-terapeutickým oddelením
 • vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu pre žiaka a priebežné sledovanie a vyhodnocovanie    jeho efektívnosti
 • hodnotenie správania žiaka počas vyučovacieho procesu
 • zapisovanie pozorovania žiaka do hodnotiacich hárkov
 • špeciálno-pedagogickým prístupom podnietiť a prehĺbiť záujem žiaka o učenie
 • bodovanie správania žiaka podľa bodovacieho systému počas vyučovania
 • aktívne sa zúčastňovať na komunitách
 • systematicky spolupracovať s úsekom výchovy a diagnosticko-terapeutickým úsekom
 • vyhodnotenie vzdelávacích výsledkov žiaka na klasifikačných poradách
 • komplexné vypracovanie záverečnej správy o žiakovi
 • organizovanie rodičovských stretnutí po klasifikácii

Vzdelávanie v škole je dôležitou a významnou zložkou liečebno-výchovného pobytu. Keďže zlyhávanie v škole je súčasťou anamnézy každého klienta, či už sú príčinou neúspechu vo vzdelávaní špecifické poruchy učenia, ADD, ADHD alebo poruchy správania, je nevyhnutné podnietiť záujem klienta o učenie, hľadať možnosti jeho motivácie povzbudením s využitím individuálneho prístupu každého učiteľa k žiakovi podaním pomocnej ruky.

Novinky

Kontakt

 • Liečebno-výchovné sanatórium
  Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
 • 02/59 10 35 12 - riaditeľ
  02/59 10 35 11 - sekretariát
  02/59 10 35 14 - sociálny pracovník

Fotogaléria

Počet návštev: 575884