• OZNAM

     • OBNOVENIE VYUČOVANIA

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/18259:1-A1810, zo dňa 02. 11. 2020 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania v Liečebno-výchovnom sanatóriu a to od 10. 11. 2020. Presné pokyny a inštrukcie k samotnému nástupu Vám budú odoslané prostredníctvom e-malu.