• Oznam - rodičovské stretnutia

     • Rozpis rodičovských stretnutí 2021

      Vážení rodičia, 

      dávame Vám do pozornosti rozpis rodičovských stretnutí v 1. polroku šk. roka 2021/2022. Kliknutím na nižšie uverejnený odkaz sa Vám zobrazí harmogram plánovaných stretnutí. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie Vás budeme včas informovať o prípadných zmenách v rozpise stretnutí.