Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady
Faktúra 99 - 146 Faktúry apríl 2016 s DPH 26.04.2016 Kniha faktúr Liečebno-výchovné santórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 121 - 169 Faktúry apríl 2017 s DPH 27.04.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 28.04.2017
Faktúra 116 - 161 Faktúry apríl 2018 s DPH 25.04.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 30.04.2018
Faktúra 115 - 149 Faktúry apríl 2019 s DPH 29.04.2019 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 02.05.2019
Faktúra 233 - 249 Faktúry august 2016 s DPH 31.08.2016 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 31.08.2016
Faktúra 268 - 283 Faktúry august 2017 s DPH 17.08.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 30.08.2017
Faktúra 275 - 291 Faktúry august 2018 s DPH 28.08.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 28.08.2018
Faktúra 240 - 256 Faktúry august 2019 s DPH 30.07.2019 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 02.09.2019
Faktúra 236 - 247 Faktúry august/2015 s DPH 25.08.2015 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 353 - 410 Faktúry december 2015 s DPH 29.12.2015 Kniha faktúr Liečebno-výchovné santórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 372 - 415 Faktúry december 2016 s DPH 27.12.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 27.12.2017
Faktúra 414 - 464 Faktúry december 2017 s DPH 29.12.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanat´orium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 29.12.2017
Faktúra 407 - 443 Faktúry december 2018 s DPH 27.12.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 27.12.2018
Faktúra 13 - 53 Faktúry február 2016 s DPH 25.02.2016 Kniha faktúr Liečebno-výchovné santórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 32 - 75 Faktúry február 2017 s DPH 20.02.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 20.02.2017
Faktúra 37 - 61 Faktúry február 2018 s DPH 21.02.2018 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanat´orium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 22.02.2018
Faktúra 41 - 74 Faktúry február 2019 s DPH 20.02.2019 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 21.02.2019
Faktúra 1-174 Faktúry január - máj/ 2015 s DPH 15.05.2015 Kniha dodavateľských faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 1 - 12 Faktúry január 2016 s DPH 25.01.2016 Kniha faktúr Liečebno-výchovné santórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Faktúra 1 - 31 Faktúry január 2017 s DPH 17.01.2017 Kniha faktúr Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava 26.01.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/70